Veerhuis | Uno-foundation
21778
page-template-default,page,page-id-21778,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive


Waarom ben ik hier; waarom is UNO hier.

De UNO-foundation wenst met al hetgeen in en om het Veerhuis gebeurt een veerpont te zijn naar een nieuwe economie/maatschappij waarin geluk en zorg voor mens en natuur het uitgangspunt is vanuit een spirituele opdracht. Centraal staat het samen doen, naar een samenleving naar menselijke maat. Hierbij is de mens het startpunt en niet de structuur. UNO vindt het belangrijk dat iedereen tot zijn/haar recht komt en dat iedereen recht heeft op een basis bestaanszekerheid; gewoon omdat we zorgen voor elkaar. We zijn proeftuin en laten zien wat er allemaal mogelijk is.

We staan in dialoog met de wereld.

We vertellen het verhaal door het voor te leven; zo binnen zo buiten. We willen de kunst verstaan om te communiceren met de hele wereld in beeld en woord en het Veerhuis ontwikkelen als een centrum van internationale importantie. We willen communiceren vanuit heelheid en het voorliggende bronplan is daar een voorbeeld van. En tegelijk willen we ieder ook vrij laten. Dialoog via de website zal plaatsvinden in een vorm waarbij het tegelijk uitnodigend is voor persoonlijk contact.

Eigendom geven we een nieuwe status.

Eigenaarschap is nodig voor het voelen van verantwoordelijkheid maar wij willen het eigendom zo organiseren dat het weerspiegelt dat iedereen zijn bijdrage levert aan het resultaat van de organisatie. Laten we ons eigenaar voelen van de aarde en samen verantwoordelijk zijn voor mens en natuur. Laten we eigenaar zijn van al die kennis om dit te doen. Gezamenlijk eigenaar zijn van het Veerhuis via een beherende stichting is een praktische uitwerking hiervan. Gezamenlijk eigendom waarborgt ook de continuïteit van de organisatie. De stichting vertegenwoordigt alle betrokkenen en is (wordt) eigenaar van de grond, het Veerhuis, de kunst en het biografische materiaal van Pieter Kooistra.

Organiseren in de nieuwe tijd.

Waar bewustzijn ontstaat, daar begint ook het zich betrokken voelen. Dit kan alleen van onderaf, omdat het om ieder mens gaat. Organiseren in de nieuwe tijd van ogenschijnlijke chaos vraagt om groepsvorming die snel kan ontstaan en ook weer snel kan vergaan. De aanpak laat zich daarin soms plannen of vraag om ad hoc handelen. Besluiten moeten daar genomen worden waar de resultaten direct voelbaar zijn. De macht dient bij ons allemaal te liggen. De praktische uitwerking en de geest van sociocratie past goed bij de tijd die voor ons ligt. Sociocratie is zakelijk maar heeft ook een coöperatieve grondslag. Besluiten worden met consent genomen waarmee veiligheid van betrokkenen wordt gecreëerd.

De waarde die we willen vormen.

De waarde die we willen vormen is de waarde van het nieuwe zaken doen en inzicht geven in al hetgeen ook waarde heeft (natuur, gezondheid, geluk, etc). Waarde is meetbare energie van een organisatie en drukt zich uit in geld maar ook in ruilen of geven. Wij creëren concreet waarde door het ontwikkelen van activiteiten in het Veerhuis en het dorp Varik en door het uitvoeren van opdrachten voor groepen en organisaties. Onze basis is transparante prijsvorming, korte ketens waarin wederkerigheid wordt uitdrukt en co-creatie en richten ons op wat lokaal voor handen is.

Zorg voor de aarde.

De aarde gaat over waar we vandaan komen en naar teruggaan. De UNO-foundation kent zijn roots in het werk van Pieter Kooistra en we zijn hem daar dankbaar voor. Zijn zorg voor de aarde dragen we verder in alle nieuwe kennis en ervaring die nu beschikbaar komt. Wij landen op aarde met zaken die we in het Veerhuis doen met dagtoerisme, workshops, het Varik-handelscentrum, ecologische bouw achter het Veerhuis activiteiten rondom de kunst en nalatenschap van Pieter Kooistra. We willen organisch groeien, vanuit dat wat er is en naar ons toekomt in een tempo dat past bij de mensen die het dragen.