Veerhuis | Economy Transformers
21788
page-template-default,page,page-id-21788,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
Een beeld van Economy Transformers

Economy Transformers is een beweging van mensen die samen een nieuwe economie ontwikkelen. De huidige economie biedt geen oplossingen voor de uitdagingen waar we als mensheid tegenaan lopen. Samen onderzoeken en experimenteren we een nieuwe economie, zodat we al lerende bij een nieuwe economie komen welke wel past bij de huidige uitdagingen.

Site Economy Transformers

De community wordt ondersteund door een kerngroep. Uitgangspunten voor deze kerngroep zijn:

  • Uitwisseling van verschillende inzichten, zienswijzen en benaderingen geeft ruimte voor ontwikkeling en nieuwe inzichten en kennis.
  • Anders kijken en anders denken vormt een voedingsbodem voor andere oplossingen en anders handelen. Hiermee wordt beweging naar een meer vitale samenleving concreet en ondersteund.
  • De kerngroep ziet het als haar verantwoordelijkheid een basis structuur te organiseren voor ontmoetingen en ondersteuning te bieden gericht  op het verder ontwikkelen van de kennis die  er al is.  Het verder brengen van gedachten en ideeën vanuit interesse, kennis en ondernemerschap is verantwoordelijkheid van de ET community  en hiermee van iedereen individueel.
  • De kerngroep wil inspiratie en ontwikkeling van kennis bevorderen, maar ziet zich zelf niet als leidend voor het proces.

 

Voor ET waardevolle constateringen die naar voren kwamen uit de reis die tot nu toe is afgelegd:

  1. Persoonlijke ontmoetingen zijn ontluikend en enthousiasmerend.
  2. Kunstzinnigheid en bezinningstijd zijn belangrijk om te komen tot vruchtbare ontmoetingen.
  3. Verdiepingssessies zijn belangrijk om de inspirerende vonken uit ontmoetingen uit te laten groeien tot vuur met uitstraling.
  4. De ontstaansgeschiedenis van de “Geldpaper” heeft een voorbeeldfunctie voor wat binnen de gemeenschap van de Economy Transformers mogelijk is.
  5. De binnen ET ontwikkelde zes dimensies vormen een goed instrument om naar initiatieven, projecten en organisaties te kijken. Zij dragen er aan bij dat een geheel zichtbaar wordt dat uit meerdere, samenhangende kwaliteiten bestaat.
  6. Aandacht voor vorm bij de bijeenkomsten heeft  een positieve impact op de resultaten.